Con Nhức Thằng Nhói - Tập 45: Đừng mơ bắt nạt Nhói!