Trở thành người đẹp không khó, vấn đề là bạn có khả năng làm điều đó hay không :v