Ảnh JPG, JPEG, PNG, GIF. Dung lượng không quá 4MB. Xem mẫu link
 
  • Để đăng được clip, bạn cần đạt ít nhất 500 điểm. Hãy cố gắng thêm.
  • - Bạn đã đăng đủ số lượng bài cho phép trong ngày. Hãy tiếp tục vào ngày mai.
  • - Đạt điểm để nâng cao giới hạn của mình.

Nhây với anh thì chỉ có chết =)

2 tháng trước, bởi Tùng EricLầy

583    0    Chia sẻ

Giúp Hay Nhức Nhói duyệt bài này

Ứng dụng kiến thức vào thực tế

2 tháng trước, bởi Phạm Thị ThuHổ báo

663    0    Chia sẻ

Giúp Hay Nhức Nhói duyệt bài này

Tự dưng ngứa mũi ghê

2 tháng trước, bởi Tùng EricLầy

605    0    Chia sẻ

Giúp Hay Nhức Nhói duyệt bài này

1 2 3 đập tường nào

2 tháng trước, bởi Tùng EricLầy

403    0    Chia sẻ

Giúp Hay Nhức Nhói duyệt bài này

Nội dung được tài trợ

loading...

Ăn hot dog thật EZ

2 tháng trước, bởi Tùng EricLầy

540    0    Chia sẻ

Giúp Hay Nhức Nhói duyệt bài này

Cảm giác khi bạn dồn hết sức cân team nhưng thất bại

3 tháng trước, bởi An danhLầy

759    0    Chia sẻ

Giúp Hay Nhức Nhói duyệt bài này

NỮA ĐI, ĐỪNG DỪNG LẠI...
  Đang tải video clip...
  Đang tải thêm bài...

Chức năng này chỉ dành cho thành viên của Hay Nhức Nhói. Vui lòng Đăng nhập để sử dụng, và khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa.

Tài khoản của bạn sẽ được tạo ở lần đăng nhập đầu tiên mà không cần đăng ký :)