Thằng nào muốn làm rể nhà này thì đưa cmr tay lên....