Vì là người Việt nên em thấy gái Nhật là xinh nhất :v