Đôi khi thấy đũy bạn thân mình như thiên thần vậy :3