Ai giải được câu đố này có thể xem là người khá khôn