không biết ở việt nam anh ấy có sống nổi qua một đợt đèn xanh ko =))