Không có biển xanh, cát trắng đâu, mùa hè là mùa của nắng và nóng cơ! :))