Tin tôi đi, đây chính là sức mạnh của kẻ thách đấu =))