tình hình thi cử đến mông rồi mà thời tiết éo le thế này thì phải phát huy chất xám thôi