Những quy định cần lưu ý khi sử dụng Hay Nhức Nhói

  1. 1Không đăng ảnh trùng. Ảnh đã có sẵn watermark @HayNhucNhoi sẽ bị xóa.
  2. 2Đừng xóa copyright của người khác để tôn trọng tính sáng tạo.
  3. 3Thử nghĩ những tiêu đề mang tính độc đáo, thay vì Hài vãi, Vãi cả... :)
  4. 4Không đăng ảnh cá nhân, tự sướng, dìm hàng, đả kích nhau.
  5. 5Không đặt tiêu đề câu Like hoặc kêu gọi Like trong ảnh.
  6. 6Không sử dụng quá nhiều emoticon (mặt cười) khi đặt tiêu đề.
  7. 7Không đăng ảnh trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc.
  8. 8Không đăng ảnh liên quan chính trị, tôn giáo, phân biệt vùng miền...
  9. 9Cấm spam link ảnh của bạn trong phần comment ảnh của người khác.
  10. 10Đăng ảnh đồi trụy, phản động sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn.