Cuối cùng, anh còn muốn làm chó em nuôi nữa không =))